top of page

Sustainability Worldwide

Public·25 members
William Franco
William Franco

Bootice V0.6.4 Download __EXCLUSIVE__


BOOTICE v0.1 CN PASSWORD: usbdev.ru ; BOOTICE_v0.1.rar; size: 43 562 bytesBOOTICE v0.6.2 ; BOOTICE_v0.6.2.rar; size: 66 310 bytesBOOTICE v0.6.3 ; BOOTICE_v0.6.3.rar; size: 66 261 bytesBOOTICE v0.6.4 ; BOOTICE_v0.6.4.rar; size: 66 352 bytesBOOTICE v0.6.5 ; BOOTICE_v0.6.5.rar; size: 67 160 bytesBOOTICE v0.6.6 ; BOOTICE_v0.6.6.rar; size: 97 483 bytesBOOTICE v0.7.1 ; BOOTICE_v0.7.1.rar; size: 100 556 bytesBOOTICE v0.7.2 ; BOOTICE_v0.7.2.rar; size: 100 926 bytesBOOTICE v0.7.3 ; BOOTICE_v0.7.3.rar; size: 101 267 bytesBOOTICE v0.7.4 ; BOOTICE_v0.7.4.rar; size: 101 184 bytesBOOTICE v0.7.5 ; BOOTICE_v0.7.5.rar; size: 101 771 bytesBOOTICE v0.7.6 ; BOOTICE_v0.7.6.rar; size: 101 730 bytesBOOTICE v0.7.7 ; BOOTICE_v0.7.7.rar; size: 101 725 bytesBOOTICE v0.7.8 ; BOOTICE_v0.7.8.rar; size: 101 919 bytesBOOTICE v0.8.0 ; BOOTICE_v0.8.0.rar; size: 128 953 bytesBOOTICE v0.8.1 ; BOOTICE_v0.8.1.rar; size: 130 959 bytesBOOTICE v0.8.2010.1222 ; BOOTICE_v0.8.2010.1222.rar; size: 135 905 bytesBOOTICE v0.8.2010.1228 ; BOOTICE_v0.8.2010.1228.rar; size: 135 812 bytesBOOTICE v0.8.2011.0225 ; BOOTICE_v0.8.2011.0225.rar; size: 136 241 bytesBOOTICE v0.8.2011.0226 ; BOOTICE_v0.8.2011.0226.rar; size: 136 283 bytesBOOTICE v0.9.2011.0315 CN ; BOOTICE_v0.9.2011.0315.rar; size: 137 025 bytesBOOTICE v0.9.2011.0326 ; BOOTICE_v0.9.2011.0326.rar; size: 144 676 bytesBOOTICE v0.9.2011.0330 ; BOOTICE_v0.9.2011.0330.rar; size: 144 677 bytesBOOTICE v0.9.2011.0406 ; BOOTICE_v0.9.2011.0406.rar; size: 144 670 bytesBOOTICE v0.9.2011.0501 ; BOOTICE_v0.9.2011.0501.rar; size: 144 599 bytesBOOTICE v0.9.2011.0512 ; BOOTICE_v0.9.2011.0512.rar; size: 144 577 bytesBOOTICE v2012.05.05 ; BOOTICE_v2012.05.05.rar; size: 146 526 bytesBOOTICE v2012.05.06 ; BOOTICE_v2012.05.06.rar; size: 146 579 bytesBOOTICE v2012.05.18 ; BOOTICE_v2012.05.18.rar; size: 148 433 bytesBOOTICE v2012.05.20 ; BOOTICE_v2012.05.20.rar; size: 149 156 bytesBOOTICE v2012.09.05 ; BOOTICE_v2012.09.05.rar; size: 159 480 bytesBOOTICE v2012.09.20 ; BOOTICE_v2012.09.20.rar; size: 159 513 bytesBOOTICE 2012.12.02 v1.0.0 ; BOOTICE_2012.12.02_v1.0.0.rar; size: 252 933 bytesBOOTICE 2012.12.03 v1.0.0 ; BOOTICE_2012.12.03_v1.0.0.rar; size: 252 985 bytesBOOTICE 2012.12.04 v1.0.0 ; BOOTICE_2012.12.04_v1.0.0.rar; size: 254 478 bytesBOOTICE 2012.12.05 v1.0.1 ; BOOTICE_2012.12.05_v1.0.1.rar; size: 255 360 bytesBOOTICE 2012.12.12 v1.0.2 ; BOOTICE_2012.12.12_v1.0.2.rar; size: 263 857 bytesBOOTICE 2013.02.08 v1.0.3 ; BOOTICE_2013.02.08_v1.0.3.rar; size: 303 728 bytesBOOTICE 2013.02.09 v1.0.3 ; BOOTICE_2013.02.09_v1.0.3.rar; size: 303 764 bytesBOOTICE 2013.03.03 v1.0.4 ; BOOTICE_2013.03.03_v1.0.4.rar; size: 303 887 bytesBOOTICE 2013.04.10 v1.0.5 ; BOOTICE_2013.04.10_v1.0.5.rar; size: 317 612 bytesBOOTICE 2013.05.17 v1.0.6 ; BOOTICE_2013.05.17_v1.0.6.rar; size: 338 844 bytesBOOTICE 2013.08.10 v1.1.0 fixed ; BOOTICE_2013.08.10_v1.1.0 fixed.rar; size: 353 017 bytesBOOTICE 2013.08.28 v1.1.1 ; BOOTICE_2013.08.28_v1.1.1.rar; size: 349 295 bytesBOOTICE 2013.09.05 v1.1.2 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.09.05_v1.1.2.rar; size: 736 194 bytesBOOTICE 2013.09.08 v1.1.3 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.09.08_v1.1.3.rar; size: 735 619 bytesBOOTICE 2013.09.16 v1.1.4 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.09.16_v1.1.4.rar; size: 738 518 bytesBOOTICE 2013.09.23 v1.1.5 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.09.23_v1.1.5.rar; size: 746 712 bytesBOOTICE 2013.10.01 v1.2.0 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.10.01_v1.2.0.rar; size: 755 514 bytesBOOTICE 2013.10.01 v1.2.0.1 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.10.01_v1.2.0.1.rar; size: 755 521 bytesBOOTICE 2013.11.11 v1.3.0 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.11.11_v1.3.0.rar; size: 781 001 bytesBOOTICE 2013.11.12 v1.3.1 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.11.12_v1.3.1.rar; size: 782 353 bytesBOOTICE 2013.12.07 v1.3.2 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.12.07_v1.3.2.rar; size: 788 557 bytesBOOTICE 2013.12.10 v1.3.2.1 x86 & x64 ; BOOTICE_2013.12.10_v1.3.2.1.rar; size: 788 510 bytesBOOTICE 2014.12.25 v1.3.3 x86 & x64 ; BOOTICE_2014.12.25_v1.3.3.rar; size: 819 810 bytesBOOTICE 2015.01.09 v1.3.3.1 x86 & x64 ; BOOTICE_2015.01.09_v1.3.3.1.rar; size: 822 448 bytesBOOTICE 2015.02.16 v1.3.3.2 x86 & x64 ; BOOTICE_2015.02.16_v1.3.3.2.rar; size: 824 529 bytesBOOTICE 2016.05.29 v1.3.4.0 x64 ; BOOTICEx64_2016.05.29_v1.3.4.0.rar; size: 458 320 bytesBOOTICE 2016.06.01 v1.3.4.0 x86 & x64 ; BOOTICE_2016.06.01_v1.3.4.0.rar; size: 887 994 bytesBOOTICE 2016.06.17 v1.3.4.0 x86 & x64 ; BOOTICE_2016.06.17_v1.3.4.0.rar; size: 896 616 bytes
bootice v0.6.4 downloadBước 2: Khi chrome tải xong sẽ xuất hiện biểu tượng của file Bootice ở góc trái màn hình, chính là file bạn muốn download. Hoặc bạn có thể bấm đồng thời 2 phím Ctr+J để hiển thị file vừa tải về Bạn bấm chuột vào biểu tượng này, có một cửa sổ hiện ra bạn bấm nút "Run" để chạy cài đặt.


Bước 1: Khi bạn bấm bắt đầu nút "bắt đầu tải"... Firefox sẽ hiện cửa sổ xác nhận tải file, bạn bấm "Save As" để tải Bootice về máy. Nếu phiên bản Firefox bạn đang sử dụng >20 thì có thể click vào góc phải phía trên của cửa sổ firefox để xem tiến trình download.


Để tạo usb boot uefi legacy với bootice thì mình đã có bài hướng dẫn với công cụ 1 click Anhdv Boot. Trong trường hợp tạo usb boot với 1 click bị lỗi, thì bạn có thể sử dụng cách dùng phần mềm BootIce mà mình hướng dẫn dưới đây. Cách tạo usb boot này sẽ hỗ trợ boot đầy đủ UEFI và legacy. USB sẽ được phân chia thành 2 phân vùng: 1 phân vùng boot ẩn đi FAT32 để tránh virus và 1 phân vùng NTFS để chứa file lớn hơn 4GB.


The Windows USB/DVD Download tool allows you to create a copy of your Windows 7/8 ISO file on a USB flash drive or a DVD. To create a bootable DVD or USB flash drive, download the ISO file and then run the Windows 7 USB/DVD Download tool. Once this is done, you can install Windows 7 or Windows 8 directly from the USB flash drive or DVD.


The ISO file contains all the Windows installation files combined into a single uncompressed file. When you download the ISO file, you need to copy it to some medium in order to install Windows. This tool allows you to create a copy of the ISO file to a USB flash drive or a DVD. To install Windows from your USB flash drive or DVD, all you need to do is insert the USB flash drive into your USB port or insert your DVD into your DVD drive and run Setup.exe from the root folder on the drive.


About

SELF SUFFICIENT, COST EFFECTIVE, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, G...

Members

bottom of page